ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อัตราค่าธรรมเนียม
อัตราค่าธรรมเนียม

อัตราค่าธรรมเนียมตามนโยบายเรียนฟรี 15ปีอย่างมีคุณภาพ

รายการ

เตรียมอนุบาล

อนุบาล 1-3

ประถมศึกษาปีที่ 1-3

ค่าธรรมเนียม

1000/เดือน

เบิกได้    1937/เทอม

เบิกไม่ได้1700/เทอม

เบิกได้      1700/เทอม

เบิกไม่ได้  1700/เทอม

ค่าอาหารและอาหารเสริม

650 /เดือน

650 /เดือน

650 /เดือน