ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานปี2552
ผลงานปี 2552

ข้อมูลเกี่ยวกับเกียรติยศ  ชื่อเสียง และจุดเด่นเฉพาะที่สำคัญของสถานศึกษา

เกียรติยศ  ชื่อเสียง และจุดเด่นเฉพาะที่สำคัญของสถานศึกษา (ย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี พร้อมระบุรายละเอียดว่าดีเด่นอย่างไร)

                ปีการศึกษา  2552

1.       รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ศิลปหัตถกรรมระดับเครือข่าย

                2.    รองชนะเลิศอันดับ 1   การแข่งขันสร้างภาพจากเศษวัสดุ(2 มิติ)       ระดับกลุ่มเครือข่าย