ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานปี2553
ผลงานปี2553
    ปีการศึกษา  2553

1.       รางวัลชนะเลิศเหรียญทองประเภท(ท่องอาขยานก-ฮ)ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1 ระดับจังหวัดนครพนม

2.       รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ประเภทเล่านิทานเดี่ยว ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนมเขต 2และชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1 ระดับกลุ่มเครือข่าย

3.       รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทปั้นดินน้ำมัน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนมเขต 2และชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1 ระดับกลุ่มเครือข่าย

4.       รางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1 ประเภท(มารยาทไทย) ระดับจังหวัดนครพนม

5.       รางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1ประเภท(เล่านิทานประกอบสื่อกลุ่ม) ระดับจังหวัดนครพนม

6.       รางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1 ประเภท(ปั้นดินน้ำมัน) ระดับจังหวัดนครพนม

7.       รางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 2ประเภท(เล่านิทานประกอบสื่อเดี่ยว) ระดับจังหวัดนครพนม

8.       รางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 2ประเภท(วาดภาพระบายสีเดี่ยว) ระดับจังหวัดนครพนม

9.       รางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับ4ประเภท(สร้างภาพจากการฉีกตัดปะ) ระดับจังหวัดนครพนม

10.    รางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับ4ประเภท(ร้องเพลงสากลประกอบท่าทาง)ระดับจังหวัดนครพนม

11.    รางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับ4ประเภท(เต้นแอโรบิกประกอบห่วงฮูลาฮูก)ระดับจังหวัดนครพนม

12.    รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ประเภท กีฬาชักกะเย่อปฐมวัย งาน”ลำน้ำทวยเกมส์ ปี2553”ระดับกลุ่มเครือข่ายลำน้ำทวย