ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันสุนธรภู่
กิจกรรมวันสุนธรภู่ จัดขึ้นวันที่27 มิถุนายน
โดยจัดประกวด วาดภาพระบายสี ระดับประถม
คัดลายมือ และ การอ่านจับใจความ
 ส่วนการแสดงบนเวที
คือการแสดงตัวละครในวรรณคดีเรื่อง พระอภัยมณี

โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2556,12:22   อ่าน 3927 ครั้ง