ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560

ระเบียบการรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

1.การรับสมัครเรียน/คุณสมบัติ

-ติดต่อขอรับใบสมัคร ที่โรงเรียนหรือดาว์นโหลด

-ยื่นใบสมัครได้ที่ห้องธุรการ  (วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 09.00 15.30 น.)

คุณสมบัติ

อนุบาล 1 อายุ 3 ขวบเต็ม(เกิดไม่เกิน 16 พ.ค. 2557)

อนุบาล 2 อายุ 4 ขวบเต็ม(เกิดไม่เกิน 16 พ.ค. 2556)

อนุบาล 3 อายุ 5 ขวบเต็ม(เกิดไม่เกิน 16 พ.ค. 2555)

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ตั้งแต่อายุ 6 ปีบริบูรณ์ (นับอายุถึงวันที่ 16 พฤษภาคม)

 

2.หลักฐานการรับสมัคร

-ใบสมัครซึ่งกรอกข้อความทุกรายการด้วยตัวบรรจง

(ติดต่อขอรับที่โรงเรียนหรือดาว์นโหลด www.sotiya.ac.th)

-สำเนาสูติบัตร 1 ฉบับ (นักเรียน)

-สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (นักเรียน)

-สำเนาบัตรประชาชน  1 ฉบับ (บิดา,มารดา)

-รูปถ่ายนักเรียนหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

-สำหรับนักเรียนที่ย้ายมาจากโรงเรียนอื่น หลักฐานที่ต้องนำมาเพิ่มคือใบรับรองจากโรงเรียนเดิม ปพ.1,ปพ.6,ปพ.8

 

3.ค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำปี 2560

ระดับอนุบาล 

บุตรข้าราชการ          เบิกได้    จำนวน    2,756             /เทอม

                            เบิกไม่ได้ จำนวน    2,000              /เทอม

ระดับประถมศึกษา 
บุตรข้าราชการ    เบิกได้  จำนวน    2
,671               /เทอม

                      เบิกไม่ได้      จำนวน    2,000       /เทอม

4.การสอบคัดเลือก/มอบตัว(สำหรับเด็กใหม่)

สอบคัดเลือก

ชั้น อ.1-อ.3 และ ป.1-ป.6  วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น.

-ชั้นอนุบาล 1 – 3  ทดสอบความพร้อมและสอบสัมภาษณ์ผู้ปกครองและเด็ก

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประเมินความสามารถในด้านภาษา, ตัวเลข, ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งรอบๆ ตัว และสัมภาษณ์ 
-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 6 ทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์,  ภาษาไทย ,วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ และการสัมภาษณ์ 

 

ประกาศผลสอบและมอบตัวนักเรียนใหม่

ชั้นอนุบาล 1-3 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00-16.00 น.


5.เปิดภาคเรียน

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน  วันเสาร์ ที่ 13  พฤษภาคม 2560

เปิดเรียนวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560

จำหน่ายหนังสือ , ชุดนักเรียน  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560

ผู้ปกครองท่านใดที่มีความประสงค์จะใช้บริการรถรับ-ส่ง ที่ทางโรงเรียนจัดให้ กรุณาแจ้งความประสงค์ใน วันที่มาสมัครเรียน เพื่อความสะดวกในการจัดเตรียมรถรับ-ส่ง

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2560,00:00   อ่าน 2472 ครั้ง