ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1961) 17 ม.ค. 61
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 797) 05 ธ.ค. 60
ประกาศรับสมัครครูประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 2218) 04 ก.ย. 60
ประกาศรับสมัครครูประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1072) 29 มี.ค. 60
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งครู ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1012) 02 ก.พ. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 2473) 10 ม.ค. 60
ประกาศรับสมัครครูประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 2211) 10 ม.ค. 60
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อ่าน 838) 15 ธ.ค. 59
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 2 (อ่าน 385) 21 พ.ย. 59
ประกาศรับสมัครครู ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 5 ตุลาคม (อ่าน 2489) 06 ก.ย. 59
เรียนเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (อ่าน 871) 05 ส.ค. 59
ประกาศรับสมัครครู หลายตำแหน่ง (อ่าน 799) 05 ส.ค. 59
ขอเรียนเชิญผู้ปกครองทุกท่านร่วมงานวันบัณฑิตน้อยประจำปี 2558 (อ่าน 2770) 10 มี.ค. 59
ประกาศรับสมัครครู ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 14265) 02 ก.พ. 59
รับสมัครนักเรียนใหม่ปี2559 (อ่าน 2035) 14 ม.ค. 59
ภาพกิจกรรมต่างๆ (อ่าน 596) 08 ม.ค. 59
เรียนเชิญผู้ปกครองร่วมกีฬาสี (อ่าน 6497) 27 พ.ย. 58
กำหนดการสอบและปิด-เปิดภาคเรียนที่ 2/2558 (อ่าน 1186) 18 ก.ย. 58
ประกาศรับสมัครครูพี่เลี้ยง หลายอัตรา (อ่าน 1595) 01 ก.ย. 58
กิจกรรมวันไหว้ครูปี2558 (อ่าน 606) 17 ส.ค. 58
กิจกรรมวันแม่ประจำปี2558 (อ่าน 622) 17 ส.ค. 58
ประกาศรายชื่อครูผู้มัสิทธ์สอบข้อเขียน ระดับชั้นอนุบาล ข้อมูล ณวันที่ 10 เมษายน 2558 (อ่าน 1002) 10 เม.ย. 58
ประกาศรายชื่อครูผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับประถมศึกษา ข้อมูลณ วันที่ 10 เมษายน2558 (อ่าน 975) 10 เม.ย. 58
ด่วน!!เรื่องการรับสมัครครูปีการศึกษา2558 (อ่าน 1546) 12 มี.ค. 58
ประกาศรับสมัครครูประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 9 ตำแหน่ง (อ่าน 4179) 19 ก.พ. 58
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 690) 17 ก.พ. 58
ประกาศรับสมัครครู(อนุบาล)ตั้งแต่วันนี้-31 ธค 57 (อ่าน 2100) 19 ธ.ค. 57
ประกาศสอบสัมภาษณ์ครูผู้สอน (อ่าน 2017) 04 ต.ค. 57
ประกาศผลสอบประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 657) 02 ต.ค. 57
รับสมัครครูผู้สอน(วิทย์) (อ่าน 884) 29 ก.ย. 57
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนมเขต2 (อ่าน 838) 27 มิ.ย. 57
ตรวจสุขภาพชั้นประถม (อ่าน 413) 27 มิ.ย. 57
ประกาศผลสอบนักเรียนระดับประถมศึกษา (อ่าน 870) 26 มี.ค. 57
รายชื่อและกำหนดการสอบครู (อ่าน 957) 17 มี.ค. 57
ตารางสอบประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 1641) 10 มี.ค. 57
การรับสมัครครูประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1095) 19 ก.พ. 57
การรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1328) 23 ม.ค. 57
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ประจำภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 657) 14 ต.ค. 56
ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 767) 11 ต.ค. 56
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับเขต (อ่าน 780) 03 ก.ย. 56